Food Safety

Kvalita ve společnosti Anti-Germ –

je to oficiální postoj

Kvalita ve společnosti Anti-Germ – je to oficiální postoj

„Celkem dobré“ pro nás není dost dobré. Abychom zlepšili kvalitu našich výrobků, služeb a postupů, realizujeme postupy neustálého zdokonalování. Náš interní systém řízení kvality (QM) byl vyvinut jako základ pro certifikaci na normu ISO 9001. Jako součást této certifikace jsme testovali příslušné provozní postupy našeho systému QM s cílem dosáhnout transparentnosti, odstranit potenciální chyby a jako konečný cíl: zvýšit spokojenost našich zákazníků. 

Trvale udržitelné řízení

V oblasti trvale udržitelného řízení máme certifikaci na normu ISO 14001. Tato norma je základem pro zavedení, sledování a další rozvoj světově uznávaného systému řízení ochrany životního prostředí. Naším cílem je aktivně a systematicky integrovat otázky ochrany životního prostředí do rozhodování společnosti, aby se naše odpovědnost za budoucnost stala ve společnosti Anti-Germ součástí myšlení. Samozřejmě, když šetříme cenné zdroje, obvykle také snižujeme náklady. Proto všichni v Anti-Germ pevně stojíme za cíli naší společnosti v oblasti ochrany životního prostředí.Effective occupational safety

Efektivní bezpečnost při práci

Potvrzením našeho systému ochrany zdraví a bezpečnosti při práci v souladu s mezinárodně uznávanou normou OHSAS 18001 ujišťujeme naše zákazníky, že nehody budou mít minimální dopad na naši spolehlivost. Zaměřujeme se systematicky na ochranu zdraví a bezpečnost na pracovišti a také na preventivní zdravotní péči. My všichni, od vedení společnost až po zaškolované zaměstnance, jsme přijali za vlastní preventivní opatření v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, abychom se efektivně vyhýbali nehodám a nemocem u lidí, kteří pro nás pracují. 

Inovace se staly standardem

Většinu výrobků vyvíjíme a vyrábíme sami. Co se týká kvality, trvalé udržitelnosti a zacházení, vždy se snažíme přijít na trh s užitečnými inovacemi. Vývoj probíhá v Německu, ve Francii a v Irsku na základě konzultací s odborníky z různých zemí a je koordinován naším dohlížecím vývojovým střediskem.

GMP – správná výrobní praxe (Good Manufacturing Practice)

Správná výrobní praxe vyžaduje zavedení, realizaci a udržování hygienických norem, vhodných výrobních zařízení, práci kvalifikovaného personálu a dosledovatelnost šarží. Naše irská společnost Medentech má certifikaci GMP, protože vyrábí produkty užívané lidmi i zvířaty. Naši konzultanti vám s radostí poradí, jak trvale zajistit úroveň kvality vyžadovanou v těchto oblastech.

Školení pomáhají zajistit vynikající kvalitu a podporovat neustálé zlepšování procesů.
Contact

Your contact
Eric Zamec
Senior Sales Manager

Anti-Germ CZ s.r.o.
Podnasepni 1d
CZ-60200 Brno

Phone +420 606 785 413

e.zamec@antigerm.cz