Food Safety

Minimalizace infekcí,

odstranění patogenů, zvýšení výnosů.

Farmám zaměřeným na produkci mléka, drůbeže, prasat apod., ať už jde o malé rodinné podniky nebo intenzivní živočišnou výrobu, může společnost Anti-Germ ukázat správnou cestu k bezpečným potravinám a zdravým zvířatům. Dobře vedená farma je prvním krokem k bezpečnosti potravin. Vysoce kvalitní mléko a maso vyžaduje zdravé krmivo a slámu a také čistou vodu a kompletní hygienický přístup, abyste se vyhnuli zdrojům kontaminace.

Zákonodárci požadují strategie prevence a koordinované vedení v oblasti hygieny. Od čištění kopyt a dezinfekci až po produkty pro hygienickou mlékárenskou výrobu a čištění zařízení - my jsme vaším partnerem a rádcem. Kromě toho vám s radostí poskytneme podporu zaměřenou na bezpečné a trvale udržitelné používání produktů přímo na místě.   

Zlepšování pohody zvířat při udržení výnosů: náš integrovaný postup pro trvalou hygienu

Velcí dodavatelé se snaží nabízet svým zákazníkům maso bez preventivně používaných antibiotik a přitom chtějí udržet úmrtnost na nízké úrovni. To je jeden z důvodů, proč společnost Anti-Germ vyvinula integrovaný hygienický protokol hygieny stáje. Výsledkem jsou zvířata se silným imunitním systémem a méně trpící infekcemi, s následně menší nutností léčení antibiotiky. Čistota je přitom klíčovým faktorem úspěchu. Likvidace roztočů a hmyzu bez použití chemie – například na drůbežích farmách – je velmi důležitá. Abychom se mohli pohnout dále od používání pesticidů, společnost Anti-Germ vyvinula nové řešení tohoto problému, který snižuje nejen znečištění, ale i následnou odolnost proti pesticidům. Ošetření pitné vody pomocí Aquatabs je také hodnotnou investicí do zdraví a produktivity vašich zvířat.

Aquatabs: hodnotná prevence pro zlepšení zdraví zvířat

Zdravá zvířata potřebují zdravou výživu, ale zkušenosti ukazují, že i pitná voda může přinášet mnohá rizika. Když se například na povrchu koryt s vodou vytvoří biofilm, způsobuje to znečištění vody. Jak včas zjistíme tato rizika? To je jeden z důvodů, proč na čištění pitné vody používat naše Aquatabs.

Tyto tablety používané každý den v miliónech kusů dezinfikují pitnou vodu pomocí sloučenin chloru, které ničí stěny buněk bakterií. Výsledky jsou viditelné v konečném součtu: Lepší, mírně okyselená pitná voda přiměje zvířata, aby výrazně více pila. To vede k vyšším výnosům mléka u krav a k lepšímu zdravotnímu stavu, lepší přeměně krmiva a v konečném důsledku ke zvýšenému váhovému přírůstku u všech zvířat.

Investujeme do ekologicky výhodných řešení

Většinu našich produktů vyvíjíme a vyrábíme sami. Kdykoli je to možné, snažíme se snížit dopad na životní prostředí a přitom udržet vysokou úroveň kvality. Zeptejte se našich odborníků na rozšiřující se portfolio produktů společnosti Anti-Germ ohleduplných k životnímu prostředí s certifikáty, jako je znak FiBL [Research Institute of Organic Agriculture – Výzkumný ústav organického zemědělství], které uznávají ve vaší zemi. To znamená, že zodpovědnost k životnímu prostředí je méně ovlivněna jakýmkoli ekologickým trendem, ale řídí se pokrokovými směrnicemi společnosti, které přinášejí užitek našim zákazníkům.

Velké společnosti stále častěji zavádějí své vlastní ekologické normy, které jdou nad rámec zákonných ustanovení. Společnosti, jako jsou diskontní supermarkety a mlékárny očekávají, že jako součást jejich systémů řízení shody budou jejich dodavatelé dodržovat podobné standardy ochrany životního prostředí nad rámec toho, co požadují zákony. Proto je významná investice společnosti Anti-Germ do trvalé udržitelnosti výhodná pro naše zákazníky.

Výroba biocidních přípravků: Pracujte bezpečně se společností Anti-Germ

Jako výrobce biocidních přípravků jsme uznávaným partnerem pro průmysl a velkoobchod. Naše produkty jsou schválené a registrované na národní úrovni nebo, je-li to nutné, včas předložíme potřebná povolení EU. To nám umožňuje nabídnout vám spolehlivou podporu během procesu schvalování. Pokud to budete požadovat, dodáme vám samozřejmě doklad o přístupu k údajům (tzv. „Letter of Access“).

Co jsou to biocidní přípravky?

Podle směrnice o biocidních přípravcích produkty s aktivními biocidními látkami působí proti nebezpečným organizmům, jako jsou plísně, malí živočichové a mikroorganizmy „prostřednictvím jiného než jen fyzikálního nebo mechanického účinku“. To znamená, že také chrání proti znečištění na povrchu, znečištění zařízení a nádob. Použití biocidních přípravků musí být v souladu s nejpřísnějšími zákonnými požadavky, aby se vyloučily negativní následky pro životní prostředí a pro zdraví lidí a zvířat. Tyto požadavky se řídí směrnicí o biocidních přípravcích 528/2012 ES. 

Náš sortiment produktů a služeb:
Čištění a/nebo dezinfekce pro mlékárenskou výrobu
  • Zařízení na zpracování a chlazení mléka
  • Hygiena vemen a kopyt
  • Čištění dojíren
  • Čištění/dezinfekce automatických dojicích systémů
  • Osobní hygiena zaměstnanců
  • Čištění stájí
  • Dezinfekce stájí
  • Úprava vody
  • Všeobecná hygiena
  • Příslušenství
Našim zákazníkům radíme osobně a přímo na místě.
Naše výrobky a hygienické protokoly přispívají k dobrým životním podmínkám vašich zvířat.
Zeptejte se nás na naše široké portfolio.
Contact

Your contact
Eric Zamec
Senior Sales Manager

Anti-Germ CZ s.r.o.
Podnasepni 1d
CZ-60200 Brno

Phone +420 606 785 413

e.zamec@antigerm.cz