Food Safety

Za každým úspěchem

je příběh.

Silné kořeny pro zdravý růst. Přelomové okamžiky v naší historii ukazují, odkud pocházíme a co nás formuje. Tento přehled uvádí důležitá data od našeho založení až po nejnovější změnu zaměření a internacionalizaci. Dalším velkým datem je naše 80. výročí.

1938

 •  Založení společnosti Gerhard Ruff GmbH, Německo (později Anti-Germ Deutschland GmbH)

 

1973

 • Založení společnosti Penngar S.A., Francie (později Anti-Germ France S.A.)

 

1983

 • Založení společnosti Medentech, Irsko.

 

1991

 • Založení společnosti Anti-Germ Austria GmbH, Rakousko

 

2008

 • Přeměna značky skupiny. Zavedení jednotné tržní prezentace / loga

 

2009

 • Expanze na polský trh prostřednictvím akvizice společnosti Chimtec, expanze na český a slovenský trh prostřednictvím akvizice společnosti Merak a expanze na maďarský trh prostřednictvím akvizice společnosti Argochem.
 • Vstup na čínský trh prostřednictvím akvizice společnosti Eclean a rozšíření činnosti v Německu prostřednictvím akvizice společností Hyproclean, Schindler a Ekuline.
 • Akvizice francouzského zemědělského přímého prodejce Primalab.

 

2015

 • Společnost Management and Paragon Partners získala skupinu Anti-Germ od předchozího majitele, společnosti Israel Chemicals Ltd. (ICL).
 • Přeměna značky skupiny. Nová tržní prezentace a zvýšený strategický důraz na bezpečnost potravin.
 • Založení společnosti Anti-Germ Iberica, Španělsko.