Food Safety

Společenská odpovědnost:

Proč můžeme realizovat vaše směrnice na dosažení shody.

Ať už jde o diskontní supermarkety nebo mlékárny, obchodní partneři vašich zákazníků stále více dbají na morální a zodpovědné chování, které je zaměřeno na ochranu životního prostředí – a to nejen sami u sebe, ale očekávají je také od svých dodavatelů.

Proto jsme jako součást našeho postupu přidané hodnoty vyvinuli systém řízení shody, který zajišťuje dodržování mezinárodních předpisů a národních zákonů.Víme, že na světě jsou důležitější věci, než naše výrobky a schopnosti. Větší hodnotou je pomáhat lidem spolu žít a pracovat, chovat se ke zvířatům s respektem a znát účinek našich činností na životní prostředí. Společnost Anti-Germ není jen velkou, anonymní společností. Máme tvář, charakter a morální zásady. My i naši zaměstnanci dodržujeme jasně definované směrnice shody, které nejsou pouze teoretické, ale představují jasné referenční body pro naši každodenní podnikatelskou činnost. Pravidelně provádíme interní školení, abychom zvýšili povědomí o našich směrnicích shody a jejich praktickém použití. Věnujeme pozornost poctivosti a zodpovědnosti při našem obchodním chování a vždy klademe na první místo bezpečnost – a to jak ve vztahu k ochraně lidí, tak i životního prostředí.  

Společně se svými zákazníky neustále usilujeme o snížení množství používaných chemikálií. Proto všude, kde je to možné a uskutečnitelné, doporučujeme alternativy šetrné k životnímu prostředí, a přitom neustále pracujeme na inovacích přínosných z ekologického hlediska. Díky této činnosti pomáháme svým zákazníkům splnit požadavky jejich systému řízení shody.

Máte-li otázky nebo byste chtěli ohlásit potenciální porušení shody, obraťte se na naši horkou linku pro otázky shody: compliance(at)anti-germ.de

Anti-Germ je zkratka pro férové obchodní vztahy a uctivé chování vůči lidem a životnímu prostředí.
Contact

Your contact
Branislav Klauco
General Manager

Anti-Germ CZ s.r.o.
Podnasepni 1d
CZ-60200 Brno

Phone +420 548 210 777

b.klauco@antigerm.cz