Food Safety

Odpowiedzialność społeczna.

Dlaczego możemy wdrożyć Państwa wytyczne dla zgodności.

Obojętnie czy dotyczy to supermarketów dyskontowych, czy mleczarni, partnerzy biznesowi naszych klientów coraz częściej oczekują odpowiedzialności etycznej i środowiskowej i to nie tylko od siebie, ale także od swoich dostawców. 

Z tego względu, jako część naszego procesu wartości dodanej, opracowaliśmy system zarządzania zgodnością, który zapewnia przestrzeganie aktów międzynarodowych i rozporządzeń krajowych.

Zdajemy sobie sprawę, że na świecie są ważniejsze rzeczy niż nasze produkty i umiejętności. 

Pomaganie ludziom, by mogli godnie żyć i ze sobą współpracować, traktowanie zwierząt z szacunkiem oraz wiedza o skutkach działań człowieka na środowisko naturalne – są to ważne wartości. Anti-Germ nie jest jedynie wielką, anonimową firmą. Mamy swoją twarz, charakter i zasady etyczne. Zarówno my sami jak i nasi pracownicy przestrzegamy jasno sformułowanych wytycznych zachowania zgodności, które nie są jedynie teorią, ale stanowią jasne punkty odniesienia dla naszych codziennych działań w przedsiębiorczości. Systematycznie prowadzimy wewnętrzne szkolenia podnoszące świadomość naszej zgodności z wytycznymi i ich praktycznym stosowaniem. Przywiązujemy wagę do uczciwości i odpowiedzialnego działania w biznesie i zawsze stawiamy bezpieczeństwo na pierwszym miejscu - zarówno jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ludzi, jak i środowiska. 

Razem z naszymi klientami stale staramy się zredukować ilość wykorzystywanych substancji chemicznych. Dlatego też, zawsze, kiedy to możliwe, zalecamy stosowanie alternatywnych środków przyjaznych dla środowiska i jednocześnie stale pracujemy nad korzystnymi dla środowiska innowacjami. Poprzez te działania pomagamy naszym klientom spełnić ich wymogi zgodności z systemem zarządzania.

Jeżeli mają Państwo pytania lub chcieliby Państwo poinformować o potencjalnych naruszeniach zgodności, prosimy o kontakt z naszą gorącą linią w sprawach zgodności: compliance(at)anti-germ.de.

Anti-Germ stands for fair business relationships and respectful conduct toward humans and the environment.
Contact

Your contact
Karolina Loch
Sales Support and Marketing

Anti-Germ Polska Sp. z o. o.
ul. Slawska 23
PL-66-130 Bojadla

Phone +48 661 702 787
Fax +48 683 523 375

k.loch@anti-germ.pl