Food Safety

Kvalita v spoločnosti Anti-Germ -

je to oficiálny postoj

Nadpis: Kvalita v spoločnosti Anti-Germ - je to oficiálny postoj

"Celkom dobré" pre nás nie je dosť dobré. Aby sme zlepšili kvalitu našich výrobkov, služieb a postupov, realizujeme postupy neustáleho zdokonaľovania. Náš interný systém riadenia kvality (QM) bol vyvinutý ako základ pre certifikáciu na normu ISO 9001. Ako súčasť tejto certifikácie sme testovali príslušné prevádzkové postupy nášho systému QM s cieľom dosiahnuť transparentnosť, odstrániť potenciálne chyby a ako konečný cieľ: zvýšiť spokojnosť našich zákazníkov.

Trvalo udržateľný manažment

V oblasti trvalo udržateľného riadenia máme certifikáciu na normu ISO 14001. Táto norma je základom pre zavedenie, sledovanie a ďalší rozvoj svetovo uznávaného systému riadenia ochrany životného prostredia. Naším cieľom je aktívne a systematicky integrovať otázky ochrany životného prostredia do rozhodovania spoločnosti, aby sa naša zodpovednosť za budúcnosť stala v spoločnosti Anti-Germ súčasťou myslenia. Samozrejme, keď šetríme cenné zdroje, zvyčajne tiež znižujeme náklady. Preto všetci v Anti-Germ pevne stojíme za cieľu našej spoločnosti v oblasti ochrany životného prostredia.

Efektívna bezpečnosť pri práci

Potvrdením nášho systému ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v súlade s medzinárodne uznávanou normou OHSAS 18001 je ubezpečenie našich zákazníkov, že nehody budú mať minimálny dopad na našu spoľahlivosť. Zameriavame sa systematicky na ochranu zdravia a bezpečnosť na pracovisku a tiež na preventívnu zdravotnú starostlivosť. My všetci, od vedenia spoločnosť až po zaškolenia zamestnancov, sme prijali za vlastné preventívne opatrenia v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, aby sme sa efektívne vyhýbali nehodám a chorobám u ľudí, ktorí pre nás pracujú.

Inovácie sa stali štandardom

Väčšinu výrobkov vyvíjame a vyrábame sami. Čo sa týka kvality, trvalej udržateľnosti a zaobchádzania, vždy sa snažíme prísť na trh s užitočnými inováciami. Vývoj prebieha v Nemecku, vo Francúzsku a v Írsku na základe konzultácií s odborníkmi z rôznych krajín a je koordinovaný naším monitorovacou vývojovým strediskom.

GMP - správna výrobná prax (Good Manufacturing Practice)

Správna výrobná prax vyžaduje zavedenie, realizáciu a dodržiavanie hygienických noriem, vhodných výrobných zariadení, prácu kvalifikovaného personálu a dosledovateľnosť šarží. Naša írska spoločnosť Medentech má certifikáciu GMP, pretože vyrába produkty používané ľuďmi aj zvieratami. Naši konzultanti vám s radosťou poradí, ako trvalo zabezpečiť úroveň kvality vyžadovanú v týchto oblastiach.

Trainings help ensure superior quality and promote continuous improvement processes.
Contact

Your contact
Erik Zamec
Senior Sales Manager

Anti-Germ Slovakia s.r.o.
Trnavska cesta 66
SK-82102 Bratislava

Phone +421 914 321 241

e.zamec@anti-germ.sk