Food Safety

Služby a aplikačné technológie:

pre ešte lepšie zvládanie vašich každodenných prác

SSOP: Pre jasný finančný prínos

Často je možné zdokonaliť zariadenie používané zákazníkom tak, aby zaisťovalo účinnejšie využitie času, energie a prevádzkových dodávok. Ak chcete nájsť miesta, kde je možné ušetriť, naša SSOP, čiže Standardized Sanitation Operating Programme - štandardizovaný hygienický operačný program zaistí audit a analýzu všetkých postupov čistenia z hľadiska bezpečnosti, kvality, vplyvu na životné prostredie a finančné výhodnosti. Ďalším krokom je vývoj hygienického protokolu prispôsobeného potrebám zákazníka, ktorý poskytne štandardizované postupy. Naše školiace kurzy v oblasti hygienických a chemických látok podporujú integráciu, potvrdia účinok výsledkov a vyladia postupy tam, kde je to potrebné.

SSOP spĺňa zákonné národné normy a smernice EÚ. A tiež ho môžete použiť ako súčasť noriem ISO.

Analýza CIP (vnútorného čistenie): Základ pre výpočet zdokonalenia

V akom aktuálnom stave sa nachádza vaše čistiace zariadenie? Sú správne nastavené všetky parametre, aby bolo zaistené dokonalé čistenie? Na tieto otázky pomôže odpovedať naša analýza CIP, ktorá tiež predstavuje základnú súčasť vášho SSOP. Začíname od inštalácie meracej linky zaisťujúcej získanie dát o danom procese, spájajúcej prístroj s ultrazvukovým meraním prietoku na spiatočke. Ten digitálne zaznamenáva aktuálne parametre zariadenia (rýchlosť prúdenia, teplotu, koncentráciu, čas a dôležité ovládače ventilov). Potom vykonáme systematickú analýzu úplných údajov. Ak si budete priať, môžeme to použiť ako základ pre výpočet nákladov na váš súčasný čistiaci program a zhodnotenie potenciálnych úspor vody, energie, čistiacich prostriedkov a času.

 

Integrovaný protokol hygieny v stajni: Výhodný pre zvieratá i pre ľudí

Názory na intenzívny chov dobytka sa vyvíjajú. Ako môžeme znížiť úmrtnosť bezpečným spôsobom, ktorý nepoškodí zvieratá, inými slovami, s menším množstvom antibiotík a pesticídov?Integrovaný protokol hygieny v stajni spoločnosti Anti-Germ poskytuje pôsobivé riešenia: Prvým krokom je mechanické vyčistenie stajní, po ktorom nasleduje dezinfekcia pomocou riešení koordinovaného spoločnosťou Anti-Germ. Ďalším krokom je starostlivá kontrola škodlivých mikroorganizmov. To znižuje nebezpečenstvo vzniku kruhu závislosti na pesticídoch - organizmy si vybudujú odolnosť proti pesticídom, to si vyžaduje nové pesticídy, čo vedie opäť k odolnosti atď. Naše Medentech Aquatabs sa používajú na dezinfekciu studničnej vody a spôsobujú jej miernu kyslosť. >> Poľnohospodárstvo, Aquatabs

Ďalej sú k dispozícii rastlinné produkty, ktoré zvieratá prirodzene upokoja. Pridaná hodnota: Zvieratá budú mať väčší hlad, viac zožerú a budú mať väčšie váhové prírastky. Zatiaľ čo naše prostriedky na zníženie úmrtnosti sú trvalo udržateľné, pomer výhodnosti z hľadiska nákladov podporuje rozhodnutie zákazníka, aby vykonal uvedené kroky.

Školiace kurzy v oblasti hygieny pre potravinárske spoločnosti

Zamestnanci potravinárskych spoločností musia pravidelne absolvovať školenia. Pretože sme odborníkmi na bezpečnosť potravín, naše školiace kurzy sú veľmi žiadané.Tieto kurzy sa zameriavajú na dve oblasti: Prvý oblasťou je vytváranie celkového povedomia o dôležitosti hygieny a možných následkoch chýb. Vašim zamestnancom poskytneme jasné porovnanie, napríklad rozdiel medzi nedostatočne umytými rukami a rukami, ktoré sú profesionálne umyté a dezinfikované.

Druhou oblasťou je školenie zamerané na chemické látky, najmä na správne zaobchádzanie a bezpečné skladovanie chemikálií a porozumenie nálepkám a potrebné bezpečnostné opatrenia, ako sú ochranné okuliare a rukavice. Počas prehliadok nášho zariadenia predvedieme praktické príklady a príslušné zdokonalenie.Týmto spôsobom vám naše školenie pomôže znížiť potenciálne nebezpečenstvo pre vašich zamestnancov a zaistiť bezpečnú výrobu.

Kontakt

Ihr Ansprechpartner
Dr. Steffen Klement
Produktmanager

Anti-Germ International GmbH
Oberbrühlstraße 16-18
D-87700 Memmingen

Phone +49 8331 83 60-39
Fax +49 8331 83 60-50

s.klement(at)anti-germ.de