Food Safety

Minimalizácia infekcií, odstránenie patogénov,

zvýšenie výnosov.

Dobre vedená farma je prvým krokom k bezpečnosti potravín. Vysoko kvalitné mlieko a mäso si vyžaduje zdravé krmivo a slamu a tiež čistú vodu a kompletné hygienický prístup, aby ste sa vyhli zdrojom kontaminácie. Zákonodarcovia požadujú stratégie prevencie a koordinované vedenie v oblasti hygieny. Od čistenia kopýt a dezinfekciu až po produkty pre hygienickú výrobu mlieka a čistenie zariadenia - my sme vaším partnerom a radcom. Okrem toho vám s radosťou poskytneme podporu zameranú na bezpečné a trvalo udržateľné využívanie produktov priamo na mieste.

Zlepšovanie pohody zvierat pri udržaní výnosov: náš integrovaný postup pre trvalú hygienu

Veľkí dodávatelia sa snaží ponúkať svojim zákazníkom mäso bez preventívne používaných antibiotík a pritom chcú udržať úmrtnosť na nízkej úrovni. To je jeden z dôvodov, prečo spoločnosť Anti-Germ vyvinula integrovaný hygienický protokol hygieny stajne. Výsledkom sú zvieratá so silným imunitným systémom a menej trpiaci infekciami, s následne menšou nutnosťou liečenie antibiotikami. Čistota je pritom kľúčovým faktorom úspechu. Likvidácia roztočov a hmyzu bez použitia chémie - napríklad na hydinových farmách - je veľmi dôležitá. Aby sme sa mohli pohnúť ďalej od používania pesticídov, spoločnosť Anti-Germ vyvinula nové riešenie tohto problému, ktorý znižuje nielen znečistenie, ale aj následnú odolnosť proti pesticídom. Ošetrenie pitnej vody pomocou Aquatabs je tiež hodnotnou investíciou do zdravia a produktivity vašich zvierat.

Aquatabs: hodnotná prevencia pre zlepšenie zdravia zvierat

Zdravé zvieratá potrebujú zdravú výživu, ale skúsenosti ukazujú, že aj pitná voda môže prinášať mnohé riziká. Keď sa napríklad na povrchu korýt s vodou vytvorí biofilm, spôsobuje to znečistenie vody. Ako včas zistíme tieto riziká? To je jeden z dôvodov, prečo na čistenie pitnej vody používať naše Aquatabs.

Tieto tablety používané každý deň v miliónoch kusov dezinfikujú pitnú vodu pomocou zlúčenín chlóru, ktoré ničia steny buniek baktérií. Výsledky sú viditeľné v konečnom súčte: Lepšie, mierne acidofilné pitná voda prinúti zvieratá, aby výrazne viac píla. To vedie k vyšším výnosom mlieka u kráv a k lepšiemu zdravotnému stavu, lepšie premene krmiva a v konečnom dôsledku k zvýšenému hmotnostnému prírastku u všetkých zvierat.

Investujeme do ekologicky vhodných riešení

Väčšinu našich produktov vyvíjame a vyrábame sami. Kedykoľvek je to možné, snažíme sa znížiť vplyv na životné prostredie a pritom udržať vysokú úroveň kvality. Spýtajte sa našich odborníkov na rozširujúce sa portfólio produktov spoločnosti Anti-Germ ohľaduplných k životnému prostrediu s certifikátmi, ako je znak FiBL [Research Institute of Organic Agriculture - Výskumný ústav organického poľnohospodárstva], ktoré uznávajú vo vašej krajine. To znamená, že zodpovednosť k životnému prostrediu je menej ovplyvnená akýmkoľvek ekologickým trendom, ale riadi sa pokrokovými smernicami spoločnosti, ktoré prinášajú úžitok našim zákazníkom.

Veľké spoločnosti stále častejšie zavádzajú svoje vlastné ekologické normy, ktoré idú nad rámec zákonných ustanovení. Spoločnosti, ako sú diskontné supermarkety a mliekarne očakávajú, že ako súčasť ich systémov riadenia zhody budú ich dodávatelia dodržiavať podobné štandardy ochrany životného prostredia nad rámec toho, čo požadujú zákony. Preto je významná investícia spoločnosti Anti-Germ do trvalej udržateľnosti výhodná pre našich zákazníkov.

Výroba biocídnych výrobkov: Pracujte bezpečne so spoločnosťou Anti-Germ

Ako výrobca biocídnych výrobkov sme uznávaným partnerom pre priemysel a veľkoobchod. Naše produkty sú schválené a registrované na národnej úrovni alebo, ak je to nutné, včas predložíme potrebné povolenia EÚ. To nám umožňuje ponúknuť vám spoľahlivú podporu počas procesu schvaľovania. Ak to budete požadovať, dodáme vám samozrejme doklad o prístupe k údajom (tzv. "Letter of Access").

Čo sú to biocídne výrobky?

Podľa smernice o biocídnych výrobkoch produkty s aktívnymi biocídnymi látkami pôsobia proti nebezpečným organizmom, ako sú plesne, malé živočíchy a mikroorganizmy "prostredníctvom iného než len fyzikálneho alebo mechanického účinku". To znamená, že tiež chráni proti znečisteniu na povrchu, znečisteniu zariadení a nádob. Použitie biocídnych výrobkov musí byť v súlade s najprísnejšími právnymi požiadavkami, aby sa vylúčili negatívne dôsledky na životné prostredie a pre zdravie ľudí a zvierat. Tieto požiadavky sa riadia smernicou o biocídnych výrobkoch 528/2012 ES. 

 

Náš sortiment produktov a služieb:
Čistenie a / alebo dezinfekcia na výrobu mlieka
  • Zariadenie na spracovanie a chladenie mlieka
  • Hygiena vemena a kopýt
  • Čistenie dojární
  • Čistenie / dezinfekcia automatických dojacích systémov
  • Osobná hygiena zamestnancov
  • Čistenie stajní
  • Dezinfekcia stajní
  • Úprava vody
  • Všeobecná hygiena
  • Príslušenstvo
We advise our customers personally as well as directly on-site.
Our products and hygiene protocols contribute to the wellbeing of your animals.
Ask us about our diverse product portfolio.
Contact

Your contact
Eric Zamec
Senior Sales Manager

Anti-Germ Slovakia s.r.o.
Trnavska cesta 66
SK-82102 Bratislava

Phone +421 914 321 241

e.zamec@anti-germ.sk