Food Safety

Za každým úspechom

je príbeh.

Silné korene pre zdravý rast. Prelomové okamihy v našej histórii ukazujú, odkiaľ pochádzame a čo nás formuje. Tento prehľad uvádza dôležité dáta od nášho založenia až po najnovšie zmenu zamerania a internacionalizácii. Ďalším veľkým dátumom je naše 80. výročie.

1938

 • Založenie spoločnosti Gerhard Ruff GmbH, Nemecko (neskôr Anti-Germ Deutschland GmbH)

 

1973

 • Založenie spoločnosti Penngar SA, Francúzsko (neskôr Anti-Germ France SA)

 

1983

 • Založenie spoločnosti Medentech, Írsko

 

1991

 • Založenie spoločnosti Anti-Germ Austria GmbH, Rakúsko

 

2008

 • Premena značky skupiny. Zavedenie jednotnej trhovej prezentácie / loga

 

2009

 • Expanzia na poľský trh prostredníctvom akvizície spoločnosti Chimtec, expanzia na český a slovenský trh prostredníctvom akvizície spoločnosti Merak a expanzia na maďarský trh prostredníctvom akvizície spoločnosti Argochem
 • Vstup na čínsky trh prostredníctvom akvizície spoločnosti Eclean a rozšírenia činnosti v Nemecku prostredníctvom akvizície spoločností Hyproclean, Schindler a Ekuline
 • Akvizícia francúzskeho poľnohospodárskeho priameho predajcu Primalab

 

2015

 • Spoločnosť Management and Paragon Partners získala skupinu Anti-Germ od predchádzajúceho majiteľa, spoločnosti Israel Chemicals Ltd. (ICL) 
 • Premena značky skupiny. Nová trhová prezentácie a zvýšený strategický dôraz na bezpečnosť potravín.
 • Založenie spoločnosti Anti-Germ Iberica, Španielsko