Food Safety

Spoločenská zodpovednosť:

Prečo môžeme realizovať vaše smernice na dosiahnutie zhody.

Či už ide o diskontnej supermarkety alebo mliekarne, obchodný partneri vašich zákazníkov stále viac dbajú na morálne a zodpovedné správanie, ktoré je zamerané na ochranu životného prostredia - a to nielen sami u seba, ale očakávajú to tiež od svojich dodávateľov.

Preto sme ako súčasť nášho postupu pridanej hodnoty vyvinuli systém riadenia zhody, ktorý zaisťuje dodržiavanie medzinárodných predpisov a národných zákonov. 

Vieme, že na svete sú dôležitejšie veci, ako naše výrobky a schopnosti.Väčšou hodnotou je pomáhať ľuďom spolu žiť a pracovať, správať sa k zvieratám s rešpektom a poznať účinok našich činností na životné prostredie. Spoločnosť Anti-Germ nie je len veľkou anonymnou spoločnosťou. Máme tvár, charakter a morálne zásady. My i naši zamestnanci dodržujeme jasne definované smernice zhody, ktoré nie sú len teoretické, ale predstavujú jasné referenčné body pre našu každodennú podnikateľskú činnosť. Pravidelne vykonávame interné školenia, aby sme zvýšili povedomie o našich smerniciach zhody a ich praktickom použití. Venujeme pozornosť poctivosti a zodpovednosti pri našom obchodnom správaní a vždy kladieme na prvé miesto bezpečnosť - a to ako vo vzťahu k ochrane ľudí, tak aj životného prostredia.

Spoločne so svojimi zákazníkmi neustále usilujeme o zníženie množstva používaných chemikálií. Preto všade, kde je to možné a uskutočniteľné, odporúčame alternatívy šetrné k životnému prostrediu, a pritom neustále pracujeme na inováciách prínosných z ekologického hľadiska. Vďaka tejto činnosti pomáhame svojim zákazníkom splniť požiadavky ich systéme riadenia zhody.

Ak máte otázky alebo by ste chceli ohlásiť potenciálne porušenie zhody, obráťte sa na našu horúcu linku pre otázky zhody: compliance(at)anti-germ.de

Anti-Germ stands for fair business relationships and respectful conduct toward humans and the environment.
Contact

Your contact
Branislav Klauco
General Manager

Anti-Germ Slovakia s.r.o.
Trnavska cesta 66
SK-82102 Bratislava

Phone +421 244 454 045

b.klauco@anti-germ.sk