Food Safety

Anti-Germ’de Kalite:

resmi olarak

Anti-Germ’de Kalite – resmi olarak

Yeterince iyi bizim için iyi değildir. Ürünlerimizin, hizmetlerimizin ve süreçlerimizin kalitesini geliştirmek amacıyla sürekli iyileştirme süreçlerini uygulamaktayız. İç kalite yönetim sistemimiz (KY) ISO 9001 belgelendirmemize dayanak teşkil etmek üzere tasarlanmıştır. Bu belgelendirme işleminin bir parçası olarak, şeffaflığın sağlanması, olası hataların giderilmesi ve nihai olarak müşteri memnuniyetinin artırılması amacıyla kendi KY sistemimizin ilgili işletme süreçlerini test etmekteyiz. 

Sürdürülebilir yönetim

Sürdürülebilir yönetim alanında ISO 14001 sertifikasına sahibiz. Bu standart dünya çapında kabul edilmiş olan çevre yönetimi sisteminin kurulması, izlenmesi ve daha da iyileştirilmesi için temel teşkil etmektedir. Amacımız, çevresel sorunların şirketin karar alma sürecine proaktif ve sistematik bir şekilde entegre edilmesi ve böylece geleceğe ilişkin sorumluluğumuzun Anti-Germ'in zihniyetinin ayrılmaz bir parçası haline gelmesidir. Tabii ki, değerli kaynaklardan tasarruf sağladığımız zaman, tipik olarak maliyetleri de düşürmekteyiz. İşte bu nedenden dolayı, Anti-Germ'de bulunan herkes şirketimizin çevresel hedeflerinin arkasında samimiyetle durmaktadır.

Etkin iş güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizi uluslararası alanda kabul gören OHSAS 18001 standardı uyarınca belgelendirerek, müşterilerimize yaşanacak kazaların güvenilirliğimiz üzerinde en az etkiyi yapacakları garantisini vermekteyiz. Sistematik işyeri sağlık ve güvenliğinin yanı sıra, önleyici sağlık hizmetlerine de odaklanmaktayız. Bizim için çalışan insanların kaza ve hastalıklara maruz kalmalarını engellemek amacıyla iş sağlığı ve güvenliğinde önleyici tedbirleri yönetimimizden kursiyerlere kadar içselleştirmiş durumdayız. 

İnovasyonlar standart süreç kapsamındadır

Ürünlerimizin büyük bölümünü kendimiz geliştiriyor ve üretiyoruz. Kalite, sürdürülebilirlik ve elleçleme söz konusu olduğu zaman, her zaman sizin için piyasaya faydalı inovasyonları sunmak için çalışırız. Geliştirme süreçleri Almanya, Fransa ve İrlanda'da farklı ülkelerden gelen uzmanlara danışarak ve gözetim sürecini yürüten geliştirme merkezi ile koordineli olarak yürütülmektedir.  

GMP – İyi Üretim Uygulaması

İyi Üretim Uygulaması; hijyen standartlarının, uygun üretim tesislerinin, kalifiye personelin ve parti izlenebilirliğinin oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürdürülmesini gerektirmektedir. İrlanda merkezli şirketimiz olan Medentech insan ve hayvanlarda kullanılan ürünleri imal ediyor olması nedeniyle GMP belgesine sahiptir. Bu alanlarda gerek duyulan kalite düzeyinin kalıcı olarak nasıl sağlanması gerektiği konusunda danışmanlarımız size memnuniyetle bilgi vereceklerdir.

Trainings help ensure superior quality and promote continuous improvement processes.