Food Safety

Enfeksiyonları en aza indirin, patojenleri yok edin,

verimi artırın.

İyi bir biçimde işletilen çiftlik, gıda güvenliğindeki ilk adımdır. Etin ve sütün kaliteli olması için sağlıklı yem ve samanın yanı sıra temiz su ve komple hijyen protokolü kontaminasyon kaynaklarının engellenmesi amacıyla gereklidir. Kanun koyucular önleme stratejilerini ve koordineli hijyen yönetimini giderek artan bir şekilde gerekli kılmaktadırlar.

Toynak temizliği ve dezenfeksiyonundan süt sağma hijyenine ve ekipman temizliğine kadar sizin ortaklığınızı ve danışmanlığınızı yapıyoruz. Bunlara ek olarak: Ürünlerin güvenilir ve sürdürülebilir kullanımı için size yerinde destek hizmetini de memnuniyetle sağlıyoruz.   

Verim muhafaza ediliyorken, hayvan refahının iyileştirilmesi: Ahır hijyeni için entegre protokolümüz.

Büyük ölçekli tedarikçiler müşterilerine ahır mortalite oranlarını düşük tutarken önleyici antibiyotikler kullanılmaksızın et sağlama konusunda giderek daha fazla istekli hale gelmektedirler. Anti-Germ'in entegre ahır hijyeni protokolünü geliştirmesinin nedenlerinden birisi de budur. Bunun sonucunda hayvanlar güçlü bağışıklık sistemlerine sahip olmakta ve enfeksiyonlar azalmaktadır ve böylelikle antibiyotik tedavilerinde yönelik gereksinim de daha düşük olmaktadır. Başlangıç noktası olarak, temizlik dezenfeksiyonun başarısındaki temel faktördür. Akar ve böceklere karşı kimyasal olmayan yollardan mücadele edilmesi - örneğin kümes hayvancılığı yapılan çiftliklerde - özellikle önemlidir. Pestisit kullanımından kaçınmak amacıyla, Anti-Germ bu soruna karşı yeni bir çözüm üretmiştir ve böylelikle kirliliği ve pestisit direncini azaltmaktadır.  İçme suyunun Aquatabs ile arıtılması da hayvanlarınızın sağlık ve verimliliği açısından faydalı bir yatırımdır.

Aquasept: İyileştirilmiş hayvan sağlığı için faydalı bir önleme yöntemi

Sağlıklı hayvanlar için sağlıklı gıdaya gereksinim duyulur, ancak deneyimler pek çok durumda içme suyunun bile risklere maruz bulunduğunu ortaya koymuştur. Örneğin, yalaklarda oluşan biyofilm, suyu kontamine etmektedir. Bu riskleri nasıl zamanında fark edebilirsiniz? İçme suyunun arıtılması için Aquatabs kullanılmasının nedenlerinden birisi de budur. Her gün milyonlarcası kullanılan bu tabletler içme suyunu, mikropların hücre duvarlarını tahrip eden klor bileşenleri ile dezenfekte etmektedir.

Elde edilen sonuçlar bariz bir şekilde görülmektedir: Daha iyi, çok düşük asiditeli su hayvanların çok daha fazla içmelerini sağlamaktadır. Bunun sonucunda ise ineklerin süt veriminde artış yaşanmakta ve sağlıkları daha iyi olmakta, yemden yararlanma oranı artmakta ve sonuç olarak bütün hayvanlar daha fazla kilo almaktadır.

Ekolojik avantajlara yatırım yapıyoruz

Ürünlerimizin büyük bölümünü kendimiz geliştiriyor ve üretiyoruz. Mümkün olan her durumda, çevresel etkileri azaltıyor ve bunu yaparken yüksek kalite standardımızı koruyoruz. Uzmanlarımıza Anti-Germ'in ülkenizde de kabul edilen FiBL [Organik Tarım Araştırma Enstitüsü] amblemi gibi sertifikalara sahip çevre dostu ürünlerle ilgili olarak giderek genişleyen portföyü hakkında soru sorabilirsiniz. Bununla birlikte; çevresel sorumluluk, müşterilerimizin yararlandıkları geleceğe dönük şirket politikalarına kıyasla herhangi bir ekolojik eğilim ile daha az ilgilidir. Giderek daha fazla sayıdaki büyük şirket mevzuat hükümlerinin daha da ötesine geçmek amacıyla kendi çevresel standartlarını genişletmektedirler. Kendi uygunluk sistemlerinin bir parçası olarak, indirimli satış mağazaları ve mandıralar gibi şirketler tedarikçilerinden yasaların gerekli kıldığının üzerinde ve ötesinde olan benzer çevresel standartları sürdürmelerini beklemektedirler. İşte bu nedenle Anti-Germ'in sürdürülebilirliğe yaptığı güçlü yatırım müşterilerimiz açısından faydalıdır.

Biyosit üretimi: Anti-Germ sayesinde risk almaktan kaçının

Biyosit ürünlerinin üreticisi olarak biz, sektör ve toptan satış açısından saygın bir ortağız. Ürünlerimiz onaylanmış ve ulusal çapta tescil edilmişlerdir veya gerekmesi durumunda gereken AB onayları için zamanında başvurularımızı yapıyoruz. Bu sayede size onay süreci esnasında güvenilir destek sunabiliyoruz. Tabii ki, size gereken durumlarda "Erişim Mektubu" sağlamaktayız.

Biyositler nelerdir?

Biyosit Yönetmeliği uyarınca, biyosit etken maddelerini içeren ürünler mantar, küçük hayvanlar ve mikroorganizmalar gibi zararlı organizmalar ile "salt fiziksel veya mekanik eylem dışındaki diğer yollarla" mücadele etmektedirler. Bunun anlamı bu ürünlerin yüzeyler, ekipmanlar ve kaplar üzerindeki kontaminasyona karşı da koruma sağlıyor olmalarıdır. Biyositlerin kullanımında, çevreye ve insan ile hayvan sağlığına karşı oluşabilecek olumsuz etkilerin önüne geçilebilmesi amacıyla en katı yasal gerekliliklere riayet edilmesi zorunludur. Bu gereklilikler Biyosidal Ürünler Yönetmeliği 528/2012 EC kapsamında düzenlenmektedirler.

Ürün ve hizmet yelpazemiz:
  • Süt sağım ve süt soğutma ekipmanları
  • Meme ve tırnak hijyeni
  • Süt sağım odalarının (sağımhanelerin) temizliği
  • Otomatik süt sağma sistemlerinin temizliği/dezenfeksiyonu
  • Employee personal hygiene  
Products for cleaning and disinfecting stables
  • Ahır temizliği
  • Ahır dezenfeksiyonu
  • Su arıtma
  • Genel hijyen
  • Aksesuarlar
We advise our customers personally as well as directly on-site.
Our products and hygiene protocols contribute to the wellbeing of your animals.
Ask us about our diverse product portfolio.
Contact

Your contact
Dr. Steffen Klement
Product Manager

Kersia International GmbH
Oberbrühlstraße 16-18
D-87700 Memmingen

Phone +49 8331 83 60-39
Fax +49 8331 83 60-50

s.klement@anti-germ.de